Okolí

Pivovar leží na klidném jihovýchodním okraji Uhříněvsi v sousedství malého Pivovarského parku, kterým prochází nová cyklostezka Dubeč (Netluky) – Uhříněves – Kolovraty.

Cyklostezka spojuje řadu zajímavých míst v blízkém okolí. Prochází kolem zahradní Pivovarské restaurace (obr.1) situované jen 200 m od pivovaru jako rohový dům na odbočce z hlavní ulice Přátelství do ulice K Sokolovně. Součástí restaurace je prostorná prosklená veranda přecházející do posezení pod kaštany. Čepuje se zde celý sortiment našich piv, nabízena je i kompletní ochutnávka (blíže http://www.restaurantpivovarska.cz ).

Přímo naproti restauraci je barokní farní kostel Všech svatých (obr.2), který je dominantou Uhříněvsi. Postaven byl v letech 1740 – 1743, je zařazen mezi chráněné památky ČR.

Po cyklostezce je lákavé dojet či dojít na jih od pivovaru k blízké rekreační zóně soustavy rybníků Vodice (obr.3) anebo opačným směrem přes oboru kolem historického židovského hřbitova (obr.4) k Podleskému rybníku (obr.5). Ten je třetím největším rybníkem v Praze a spolu s Vodicí je zbytkem rozsáhlé rybniční soustavy sahající do počátku 16. stol. U Podleského rybníka navazuje na cyklostezku síť cest od Netluk směrem na Dubeč nebo Hájek.

Kdo se vydá směrem k Vodici, může pokračovat podchodem pod železniční tratí Praha - Benešov a dále lesoparkem Prknovka (obr.6) do Kolovrat. Po tamějších vycházkových cestách se dostane až do Říčan, kde začínají malebné cyklostezky Ladova kraje ve středním Posázaví. Cestu zpět je možné zkrátit vlakem, který na trati Benešov - Praha Hl. nádraží jezdí opravdu velmi často.